GARANTIES

  1. Compromís de qualitat: Si no està satisfet amb la feina l'hi arreglarem immediatament sense cost afegit.
  2. Assessorament gratuït.
  3. Pot rescindir el contracte en qualsevol moment sense penalitzacions.
  4. Utilitzem els productes mes adequats i ecològics.
  5. Enviament (si el client ho sol·licita) del TC1 i certificat d'estar al corrent de la  Seguretat Social i Hisenda.
  6. Compliment estricta de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  7. Implementació de procediments de control per a garantir la qualitat del servei.
  8. Assegurar la confidencialitat de la seva informació mitjançant el Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
1 2

Neteges i serveis el drac, s.l.
Plaça Catalunya, 9, 1r · 17240 Llagostera (Girona)
Tel. 685 833 489 - 972 832 218 · Fax 972 463 568 · netegeseldrac@gmail.com