Serveis auxiliars

  • Destrucció de documents

La nostra Àrea de Suport Documental s'encarrega de destruir (i reciclar) els seus documents (confidencials i no confidencials) en format paper o CD, en compliment de la llei orgànica LOPD 15/1999, de forma segura i amb certificat de destrucció, segons la vigent normativa europea DIN 32757 i per salvaguardar la confidencialitat de la seva empresa o negoci.

  • Bustiada

La Nostra Àrea de Màrqueting efectua els serveis de bustiada (repartiment de publicitat per les bústies) i mailing, perquè pugui fer arribar la seva propaganda als seus actuals o potencials clients, de forma professional.

Com a valor afegit als nostres serveis en cas de sol•licitar-lo el client es realitzarà un estudi de “Millora continuada”:

  • Anàlisis de temps i moviments dels processos de neteja.
  • Plans de treballs per àrees
  • Rutines de treball per operari
1 2

Neteges i serveis el drac, s.l.
Plaça Catalunya, 9, 1r · 17240 Llagostera (Girona)
Tel. 685 833 489 - 972 832 218 · Fax 972 463 568 · netegeseldrac@gmail.com